Locus Spiritualis, Откъси

Из „Холистична психология“ на Д-р Никол ЛеПера

"Холистична психология" на Д-р Никол Ле Пера (преводач: Людмила Андреева, изд.2021 г.) предлага революционен подход към изцеляването, в основата на който е способността на Аза да предизвиква трайна промяна. Д-р Никол ЛеПера разработва...

Прочети повече