Под креативност имам предвид просто нов и различен начин на мислене за нещата от живота.   Повечето хора си мислят, че креативността се отнася преди всичко до изкуството – музика,...