Коментари –

0

Коментари –

0
10-те златни правила на спора
Как дя спорим с всеки_корица

Не обичате споровете и ги избягвате на всяка цена? Или просто установявате, че непрекъснато губите? А навярно дори когато печелите, имате усещането, че всичко е било контрапродуктивно?

Ако е така, време е да се научите да спорите добре – да излагате аргументите си ясно и да изградите техники, с които да отвръщате на аргументите на опонентите си ефективно.

Умение ли е спорът?

В съвременната справочна литература с думата „спор” се обозначава разногласие в гледните точки, словесна схватка, при която всеки участник отстоява различно мнение.

Някои обожават споровете и непрекъснато спорят. Понякога това е добре – спорът е нужен, за да получим това, което ни се полага (повишение на заплатата, например).

Повечето хора обаче правят всичко възможно да ги избягват. Основната причина за това е, че просто не умеят да спорят правилно и ползотворно. Но избягването на спора по-често може да означава, че проблемът продължава да съществува. Той просто е потулен. Потисканото недоволство може да отрови една връзка или да внесе напрежение на работното място.

Умението за водене на спор вероятно е най-силното и най-пренебрегвано качество, което бихте могли да притежавате. Съществуват множество позитивни начини за водене на спор и изобщо не е задължително споровете винаги да са свързани с викове или налагане на волята на отсрещната страна, тъй като те рядко са от полза за когото и да било. Вместо това можете да се научите да подхождате към спора като към умение и изкуство и да спорите умело, спокойно и рационално.

Позитивният спор

Защо да водите позитивен спор? Защото добрият и позитивен спор:

 • води до по-добро разбиране на околните;
 • допринася за обмяна на идеи и намиране на взаимни начини за постигане на напредък;
 • изважда наяве проблемите, за да се разрешат без скрито недоволство;
 • изостря мисленето ви и да подлага на проверка теориите ви;
 • дава ви онова, което желаете, или ви се полага като дори ви забавлява и ободрява.

Удивително е колко много предубеждения имат хората към онези, които се различават от тях. Това се случва, защото не са обсъдили въпросите с тези, чието мнение не споделят, не са изложили възгледите си и не са ги подложили на проверка от околните.

Мнозина прекарват живота си, без да могат да разберат как е възможно някой да е социалист, да вярва в Бог, да одобрява лова на лисици или да харесва френски филми, или…

Сложете край на това!

Как да спорите категорично, убедително и позитивно

В книгата си „Как да спорим категорично, убедително, позитивно” Джонатан Херинг разглежда 10-те златни правила на успешната полемика, които можете да прилагате в най-различни ситуации, за да спорите добре с всеки срещнат. Херинг обяснява подробно позитивните начини за разбиране на спора, конкретните ситуации, които най-често провокират спор и приложението на 10-те златни правила във всяка от ситуациите.

10-те златни правила на спора

 

1. Правило: Бъдете подготвени.

Често споровете изникват ненадейно, но не винаги. Да речем, че разбирате за предстояща трудна бизнес среща или разговор – ще имате огромно предимство, ако сте подготвени. Ето защо ключът към успеха е подготовката.

Преди да започнете даден спор, помислете внимателно за какво спорите и какво целите. Това може да ви се струва очевидно, но е много важно. Запитайте се: Какво искате да постигнете с този спор? Дали искате опонента ви да разбере вашата гледна точка или целите реален краен резултат? А резултатът, който очаквате реалистичен ли е, постижим ли е?

Не е нужно да започвате спор, без да имате ясна представа какво искате да постигнете в крайна сметка.

Когато се подготвяте, уверете се, че сте открили надеждна информация и познавате основните аргументи, които искате да изтъкнете. За целта:

 • проучете необходимите факти – да спорите без факти е все едно да се опитвате да направите снежен човек със студено вода;
 • подберете внимателно основните аргументи, на които ще разчитате;
 • помислете как да ги представите, за да убедите опонента си.

Добрият спор не се изразява само в това да кажете какво мислите, но и да изложите основанията си за това. При лошия спор хората просто повтарят заключенията си един на друг и няма никаква възможност за прогрес. Ако се опитвате да водите убедителен спор, трябва да започнете с малко факти, които другата страна да приеме за верни, а след това да преминете към заключение, което да следва логически от фактите.

2. Правило: Кога да спорим и кога да се оттеглим.

Да знаете кога да започнете спор и кога да се въздържите е съществено умение. Вероятно сте участвали в спорове, за които след това сте решили, че са били проведени в неподходящия момент и на неподходящото място? Преди да се впуснете в спор, винаги си задавайте въпросите: това ли е моментът и мястото? Този спор ще бъде ли продуктивен?

Не е необходимо да спорите за всичко, с което не сте съгласни. Има хора, които са толкова емоционално обвързани с мнението си, че нямат желание да го променят. Едва ли ще успеете да убедите някого само с един разговор, че религиозните му вярвания са грешни. Ако пък сте уморени, развълнувани или ядосани е възможно да прибързате и няма да постигнете желания резултат.

Затова често е по-добре да оставите нещата така. А ако ви се налага да спорите

 • постарайте се да сте подготвени;
 • уверете се, че това е подходящото време и място да проведете разговора;
 • рреценете дали сте емоционално готови.

В противен случай, отложете спора за друг път.

3.Правило: Какво казвате и как го казвате.

В един идеален свят за аргументите щеше да се съди по тяхната основателност, а не по представянето им. Но не живеем в идеален свят. Много хора печелят спорове, основаващи се на слаби аргументи, защото са защитили добре тезата си, а други губят, защото не са изложили тезата си по атрактивен начин. Така че отделете време, за да помислите как да изложите аргументите си. 

Позовете се не само на аргументите „за”, но и на тези „против”. Езикът на тялото, изборът на думи и начинът на говорене оказват влияние върху начинът, по който ще се възприеме аргументът ви. И още:

 • бъдете ясни, цветисти и смели;
 • бъдете умни, лаконични и спокойни;
 • бъдете ентусиазирани, позитивни и чаровни.

Покажете, че темата ви вълнува, за да приобщите отсрещната страна, използвайте хумор и дайте възможност на другия да погледне нещата от вашата гледна точка.

4. Правило: Слушайте и пак слушайте.

Целта на спора е да обясните на друг човек вашите интереси или възгледи за дадено нещо и да го спечелите на ваша страна. Ако искате да го убедите, трябва да чуете какво има да ви каже той.

Да слушате не означава просто да мълчите, а да се опитвате да разберете какво казва другият и защо го казва. Да научите контрааргументите му и да можете да се позовете на тях след това. Слушането изглежда най-лесното нещо на света, но всъщност е много трудно. За да спечелите спора:

 • стремете се да слушате 75% от разговора и да излагате аргументите си през 25% от времето;
 • позовавайте се на ценностите и аргументите на отсрещната страна;
 • наблюдавайте езика на тялото на опонента си, търсете смисъла, който се крие зад думите му.

Ще разберете по-добре гледната му точка и какъв подход да използвате, за да го убедите по-добре в своята. Но внимавайте да не се отнесете в мисли, за това което ще кажете после.

5. Правило: Отговаряйте блестящо на аргументи.

Да бъдеш добър участник в спор означава не само да изтъкнеш желаните от теб аргументи, но и да отговориш на аргументите на другия. Има три начина да отговорите на аргумент:

 • да оспорите фактите, на които се позовава другият;
 • да оспорите заключенията, до които достига;
 • да приемете аргументите му, но да изтъкнете, че има и други, които надделяват над казаното от него.

Важно е да помислите внимателно в какви аргументи би се вслушал опонента ви. Какви са неговите предубеждения? Какъв тип аргументи му се струват убедителни?

Ако посочите други начини да се погледне на ситуацията или се позовете на друг материал, който не е бил взет под внимание, можете да насочите спора в желаната от вас посока. Мислете нестандартно. Творчеството в спора може да ви помогне, ако намерите аргументи, които да натежат над тези на опонента ви.

6. Правило: Бъдете нащрек за хитри номера.

Аргументите невинаги са толкова добри, колкото изглеждат на пръв поглед. За да оборите даден аргумент можете да оспорите фактите и заключенията или да намерите доводи, които са по-убедителни.

Внимавайте, ако опонентът ви използва статистика. Бъдете нащрек за техники за отвличане на вниманието, като например лични нападки въпроси за отклоняване на вниманието. Пазете се от скрити въпроси и грешни избори. Съществуват още редица капани и трикове, които е добре да се научите да разпознавате, когато ги използват срещу вас. Не забравяйте, че важен инструмент в спора може да бъде и мълчанието.

7. Правило: Изградете умения да спорите публично.

Единственият начин да развиете умения за публична реч е като се упражнявате. Опитайте се да говорите спокойно, не бързайте и винаги се усмихвайте. Превърнете яснотата и лаконичността в свой приоритет. Ще правите грешки, но те ще крият големи възможности. Не се отказвайте, ако не е било идеално. Не е нужно да разсмивате или разплаквате хората, а просто да предадете аргументите си ясно и убедително.

8. Правило: Изградете умения да се аргументирате писмено.

Споровете обикновено протичат под формата на разговор или дискусия, но вероятно все по-често ви се налага да се аргументирате писмено. Ето няколко основни правила:

 • научете се да пишете ясно и недвусмислено
 • използвайте правилен правопис и граматика;
 • бъдете кратки и не се опитвайте да звучите умно или излишно да усложнявате изказа си;
 • не се отклонявайте от темата;
 • ако някой е бил груб с вас, това не означава, че трябва да му отвърнете със същото.

9. Правило: Успешно излизайте от безизходица.

Ако не се налага да насилвате нещата, по-добре не го правете. Проявете творчество при намирането на начини за излизане от спор, който не води доникъде. Често не е нужно да карате другия незабавно да се съгласи с вас. Дайте му време да обмисли казаното.

Помислете какво всъщност искате накрая. Не е ли време да разгледате въпроса от друг ъгъл? Има ли начини за оказване на натиск, така че другият да се съгласи? Възможно ли е постигането на компромис?

А ако по всичко личи, че сте изпаднали в безизходица, мислете нестандартно и решете какви други начини можете да използвате, за да получите онова, което желаете.

10. Правило: Поддържайте отношенията.

Преди да се впуснете в спор, помислете как ще се отрази той и евентуалните последици върху отношенията с опонента ви. Не е ли по-важно е да запазите добрите си отношения с човека срещу вас, отколкото да спечелите спора?

Дори да успеете да го убедите, винаги ще има и други въпроси, които да обсъждате. Затова спорете внимателно, за да укрепвате отношенията си, а не да ги отслабвате.

Старайте се да намирате изход, който да устройва и двете страни, за да продължавате напред. И независимо от резултата от спора, прекарвайте известно време заедно. Така ще можете да спорите отново.

 

Финален съвет: печелете споровете си достойно. Бъдете великодушни в победата си и поощрявайте опонента си. Не позволявайте да печелите спорове, но да губите приятели.

Прочетете и тези публикации…