Коментари –

0

Коментари –

0
Резюме: „Имате 3 минути“ на Брант Пинвидич
"Имате 3 минути" на Брант Пинвидич_корица_Локус

„Всеки път, когато представяте идея, презентация или предложение, за да повлияете на действията на някого, първото впечатление у слушателите ви ще се оформи напълно за по-малко от три минути. Те вече ще знаят дали отговорът им е да или не. Не зависи от вас. Просто хората са такива.“

„Имате 3 минути“ на холивудския режисьор и продуцент Брант Пинвидич е наръчник, посветен на умението не просто да говорим спокойно пред хора, но и да го правим ефектно и ефективно.

В резултат от уменията, които развива като продуцент в Холивуд и благодарение на житейските и бизнес уроци, научени през годините, Брант твърди, че разполагаме само с три минути, в които трябва да внушим на аудиторията ни да ни вземе насериозно. Успеем ли, сделката ни е сигурна. Гаранция за успех ни дава „Правилото на 3-те минути“.

Практическа и проницателна, книгата ще ви инструктира:

 • как за 3 минути да се възползвате от силата на убедителното и смислено презентиране,
 • как да правите ефективни и запомнящи се презентации и
 • как да извисите на съвсем друго ниво комуникацията, продажбите и маркетинговите си усилия.

Базирайки се на опита си, Брант е уверен, че ако следвате правилото за 3-те минути, ще успеете да получите повече с по-малко думи. Методите му не работят само в Холивуд – авторът е посветил последните пет години от живота си да помага на хора като вас, учейки ги на изкуството на представянето, презентирането и продаването, без значение от продукта им. 

Съветът на Пинвидич е да ги прилагате при всяка презентация или представяне, за да извадите на бял свят идеята си, така че хората да се ентусиазират достатъчно и да пожелаят да инвестират в нея.

Какво ще научите от книгата:

 

1. ЯСНОТАТА Е ПРИВЛЕКАТЕЛНА

Как да разграничавате това, което искате да кажете, от това, което е нужно да кажете, или да представите идеята, продукта или услугата си ясно, кратко и убедително.

2.ПРОСТОТАТА Е СИЛА

Как да опростите посланието си, като стратегически сбиете дейността, продукта или услугата си до най-ценните им, интригуващи и необходими елементи.

3. ИНФОРМАЦИЯТА Е ЦЕННОСТ

Как да създадете система, с чиято помощ да представяте информацията разделена на лесносмилаеми части и да доведете слушателите си до правилните заключения.

4. АНГАЖИРАНОСТТА СЪЗДАВА ЖЕЛАНИЕ

Как да използвате забавни повествователни техники, за да уловите и задържите вниманието на аудиторията си и да създадете у нея желание да разбере целта ви.

„Имате 3 минути“ в резюме

 

„Знаете ли, че класическото въведение на една бизнес книга може да надхвърли четиринайсет страници. При все това повечето читатели решават дали ще прочетат книгата след по-малко от шест. А това отнема около три минути за четене – каква изненада, а?“

 

Ето защо първите три минути от всяко представяне, презентация, предложение или книга са толкова жизненоважни.

 

Въведение

Според проучване, цитирано от автора, се оказва, че в днешно време хората се съсредоточават по-интензивно и по-ефикасно. Те изобщо не могат да търпят многословни обяснения, разтягане на локуми или разточителни стратегии за продажби. Моментално ще спрат да те слушат след 8.2 секунди.

Правилото на 3-те минути ще ви покаже как в рамките на три минути можете да представите най-важната информация по най-атрактивния начин, за да си осигурите по-нататъшна ангажираност. Авторът представя процеса по изграждането и представянето на възможно най-ефективните и въздействащи три минути като система от две стъпки, които описва подробно в книгата.

Първа стъпка: опростете и сбийте информацията до нейните най-интригуващи, ценни и необходими елементи. Създайте точкова система, която да преведе публиката през информацията, докато достигне до желаното от вас заключение.

Втора стъпка: свържете елементите в история посредством забавни повествователни техники, които да уловят и задържат вниманието на слушателите и да не го губят три минути. Създайте у публиката желание да разбере целта ви, като фокусирате вниманието ѝ.

 

Заблудите

За начало Брант Пинвидич развенчава някои от най-често срещаните заблуди относно процеса на представяне и презентиране.

Заблуда 1: презентацията ви се нуждае от пищност, театралност и креативен изказ, за да успее да „надвика“ останалите и да бъде забелязана.

Заблуда 2: моят бизнес, продукт или услуга са твърде сложни, за да ги обясня за три минути. Имам твърде много за казване.

Всъщност авторът е на мнение, че е точно обратното. Важно е да се съсредоточите единствено върху стойността на информацията и процеса на предаването ѝ по разбираем за слушателите ви начин. Трите минути не са само еталон за сбиване на важните елементи на предложението и оптимизиране напредставянето ви, а и начин да ангажирате аудиторията до момента, когато започва процесът по взимане на решенията.

„Ако вече сте решили да прочетете книгата и пожелаете да я споделите с всичките си приятели (колкото се може повече), а те попитат „За какво става въпрос в книгата? Защо ми е да я чета?“. Тогава вие инстинктивно ще сбиете съдържанието на цялата книга в 3-минутно обяснение. Просто това е начинът, по който хората схващат и предават информация.“

Етапите на 3-минутното правило:

1. Концептуализация: обяснявате идеята, продукта или услугата си ясно, сбито и точно в рамките на три минути или по-малко. Слушателите ви трябва да придобият представа за идеята ви.

2. Контекстуализация: илюстрирате най-ценните елементи на своето предложение, за да уловите и задържите вниманието на слушателите си. Те трябва да си представят как би им била от полза.

3. Реализация: подтиквате слушателите си към участие или отказ да реагират с потенциално действие или по-нататъшен интерес.

 

Теория на осмислянето

Двата най-важни фактора, които трябва да вземете предвид, когато изграждате презентация или предложение, са знание и осмисляне.

 1. Какво знание притежава вече аудиторията ви?
 2. Как слушателите ще осмислят решението да участват?

Задайте си въпроса „защо“ и започнете да си да си отговаряте с прости изречения, тогава ясно ще видите логиката зад всяко ваше решение.

Отговорите ви се наричат твърдения за стойност.

Те представляват това, което е важно за вас и вашият мозък естествено ги организира и подрежда, за да изградите историята си.

Историята ви се нарича историята на осмислянето.

Тя е сбор от най-ценните елементи събрани на едно място така, че да можете да разберете действията си, чувствата и желанията си.

„Независимо дали сте уверени или нервни, дали безспирно повтаряте името на клиента си или не, дали вратовръзката ви е синя или червена, единственото, което аудиторията наистина желае, е самата информация. Историята бие стила. Винаги.“

Как да прилагате правилото на 3-те минути:

В „Имате 3 минути“ Брант Пинвидич прадлага да изградите история на осмислянето за вашата аудитория като следвате поредица от стъпки:

 

1.     Започнете с лепящи листчета

 • Първо създайте основен списък с всички подточки, които можете да се сетите, описващи работата ви или това, което искате да представите. Започнете, като си зададете няколко прости въпроса и използвайте само по една-две думи за отговор.
 • Въпросите трябва да съвпадат с това, което предлагате. Какво искате хората да направят или да купят? Защо им е да го правят или да го купуват? Какво ще спечелят? Тези въпроси ви карат да направите подточки на концепцията, как работи и защо е добра. Изразете с прости думи или фрази всичко, което се отнася до вашия бизнес, продукт или услуга.
 • Ключът към успеха на това упражнение е обемът (минимум трийсет идеи). Колкото повече напишете, толкова по-лесно ще ви е да ги сортирате после. Ще се изумите колко много информация ще съдържа списъкът ви. Използвайте лепящи се листчета или бележки и маркер, за да записвате отговорите си. Листчетата ще ви покажат верния път, а идеята ви сама ще свърши останалото.

„Ключът е да успеете да разграничите това, което искате да кажете, и това, което е нужно да кажете.“

2.     Оформете подточки

 • Разгледайте листчетата в списъка си и започнете да филтрирате информацията.
 • Опитайте се да разпознаете най-ценните подточки и да ги свържете в прости съобщителни изречения, които да грабнат и задържат вниманието на аудиторията ви… за цели три минути.
 • Групирайте подточките в една от четирите категории в зависимост от конкретния въпрос, на който отговарят:

 

·      Какво представлява?

·      Как работи?

·      Сигурен ли си?

·      Можеш ли да го направиш?

 

Брант нарича този метод ККСМ. Важно е да следвате тази структура, защото ще подавате информацията на етапи и ще накарате слушателите да виждат офертата ви по същия начин както вие я виждате. Колкото повече опростявате нещата, толкова по-здрава ще е основата, върху която да изградите историята си.

„Винаги e добра идея да кривнете вляво, когато всички останали се движат на дясно.“

3.     Съставете твърдения

 • Тук е моментът да разгърнете подточките до пълни мисли и изречения, т.нар. от автора твърдения за стойност.
 • Посочете причина за написването на всяка от думите и фразите и обяснете простичко защо сте я поставили във въпросната ККСМ категория.
 • Докато преминавате през този процес, ще усетите как в главата ви започва да се оформя история.

„Добрият режисьор знае как да използва даден набор от сцени, за да свърже историята и да даде възможност на публиката да попълни останалото сама.“

4.     Разделете твърденията на купчини на информацията и ангажираността

 • Вероятно имате да кажете много неща, но се налага да оставите някои от любимите ви твърдения за след трите минути.
 • Изберете само това, което е нужно да кажете.
 • Целта на 3-минутното ви представяне е първо да информирате, а после да ангажирате.

„Доброто разпределяне на времето е инструмент. Но не може да замести съдържанието.“

5.     Подредете твърденията, за да ги организирате в потока от информация

След като сте приложили ККСМ на подточките си, категоризирали сте ги и сте ги разширили, идва ред да конструирате историята и 3-минутното ви представяне. като за целта трябва

 • да решите кое да кажете първо, второ или пък изобщо да не казвате;
 • обърнете внимание на специфичната стойност, която има всеки от ККСМ разделите за общия ефект на презентацията ви;
 • стараете се да не давате на аудиторията си информация, която тя вече знае;

„В един свят, където хората не се концентрират за повече от осем секунди, наистина трябва да си Херкулес, за да задържиш вниманието им цели три минути.“

6.     Започнете да изграждате историята си и да свързвате елементите

Вече имате основната структура и стойностните елементи са подредени в правилен ред. Сега трябва да сглобите представянето си.

 • натъпчете максимално много информация в началото;
 • вижте дали не прекалявате с „крещящите“ прилагатилни, или пък не си разкрасявате представянето просто ей така;
 • помнете, че хората се интересуват какво предлагате, как работи, защо е добро и как да го получат (ККСМ);

„Ако успеете да кажете всичко това бързо и ясно, слушателите ви ще са заинтригувани да научат повече.“

7.     Открийте кукичката, острието и недостатъците си

 • Идентифицирайте едно или две ключови твърдения, които ви ентусиазират най-много. Това е именно този елемент от една идея, който би ви накарали да възкликнете „Охо, това е яко“. Имате кукичка.
 • Открийте острието, което прорязва простотата на представянето ви и напомня на слушателите ви, че им предлагате нещо специално. Острието е готин факт или забавна история, която кара хората метафорично (а понякога и буквално) да се изправят на седалката си и да започнат да внимават.
 • Във ваш ущърб е публиката да търси проблеми и слабости. Целта ви е да ги забележите навреме и да ги използвате във ваша полза.

„След като сте свършили всичката работа… и сте оформили съвършените три минути, покажете всичко това на други хора.“

Така описан, процесът по създаването на най-добрата триминутна презентация е подкрепен от автора с куп конкретни примери и упражнения. Можете да прилагате модела му във всяко нещо, което искате да представите.

 5 финални полезни съвета от автора:

1. Никога не трябва да казвате или правите нещо по време на представянето си, което да напомни на слушателите ви, че се опитвате да им продадете нещо.

2. Не трябва да им напомняте, че сте репетирали хиляди пъти и че ще направите абсолютно същото представяне пред още много хора.

3. Щом разказвате история и водите публиката по пътечката от трохички, то значи набирате скорост и съсредоточавате вниманието им.

4. Закачливата заключителна реплика или игра на думи не са кулминацията на представянето ви – не се опитвайте да измислите остроумна реплика за финал.

5. Винаги продавайте, но не рекламирайте, а бъдете информативни и вярвайте, че ефективността на информацията ви и трите ви минути ще накарат хората да споделят мнението ви и да си извадят желания извод.

Независимо дали сте консултант, маркетингов специалист, мениджър в ресторант за бързо хранене, личен треньор или главен изпълнител на строеж, ще можете да използвате инструкциите, описани в книгата на Брант Пинвидич, за да предадете идеите си на други хора по възможно най-ефикасния и продуктивен начин.

Не е толкова трудно колкото се опасявате, и отнема по-малко време в сравнение с това, което правите сега. Следвайте седемте стъпки, за да казвате по-малко и да печелите повече, много повече.

Заинтригува ли ви резюмето? В блога ни можете да прочетете и първа глава от „Имате 3 минути“ на Брант Пинвидич.

Прочетете и тези публикации…